Vilka är dina bästa återhämtningsstrategier?

Återhämtning är en viktig del av din träning. Tyvärr slarvar dock många idrottare med sin återhämtning, både när det gäller kvantitet och kvalitet. Det är ofta lättare att göra än att inte göra. Om man till exempel är en elitgolfare kan man känna sig stressad av att inte slå golfbollar och vara ute på golfbanan och spela. Det kanske känns bättre att sticka till golfbanan och slå fast man egentligen borde vila. Kortsiktigt är det möjligt att det känns bättre men långsiktigt kan det ställa till problem (det finns till exempel en ökad risk för skador, sjukdomar, sämre prestationer, minskad motivation och att du hanterar utmaningar på ett sämre sätt).

Det finns begränsat med tid för återhämtning och om du vill träna mer och hårdare är det därför viktigt att din återhämtning är så bra och givande som möjligt. Det finns många olika saker du kan göra för att återhämta dig och det är inte alltid lätt att veta vilka aktiviter som fungerar bäst för dig och när.

Vilka aktiviter som är bäst skiljer sig mellan olika individer. Vissa aktiviteter som fungerar för en idrottare du känner kanske inte ger bra återhämtning för dig. Generellt sett finns det vissa aktiviteter som ofta fungerar bra men för vissa personer och i vissa situationer fungerar de mindre bra. De kan till och med försämra återhämtningen. Ibland är det kanske skönt att bara vara hemma och titta på tv medan det ibland skulle stressa dig jättemycket.

Fundera över vilka återhämtningsstrategier som är mest effektiva för dig. Är det till exempel att fika med kompisar, sticka, segla, skogspromenader i skogen, yoga eller läsa? Hur ofta gör du dessa aktiviteter? Kan genomföra dem oftare? Fundera även på om vissa aktiviteter fungerar bättre och sämre för dig i olika situationer.

conscious-design-OK7_RBq0VHI-unsplash