Medarbetare

Medarbetare

Fredrik Weibull

Fredrik Weibull har en European Masters i Sport and Exercise Psychology från Högskolan i Halmstad och en Master of Philosophy (MPhil) i Sport and Exercise Pyschology från University of Birmingham. Han har gått en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning mot elitidrott. Han är därmed KBT-terapeut (steg 1). Han har även gått utbildningen Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare (två år på halvfart) som inkluderade arbete med idrottare under handledning. 

Fredrik har med sin gedigna kunskap om mentala föreställningar tagit fram och utvecklat ett mätinstrument Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES) som han har presenterat och lärt ut runt om i världen.

Fredrik arbetar även deltid på Högskolan i Halmstad där han undervisar i idrottspsykologi, hälsopsykologi och arbetspsykologi. Han handleder även kandidatuppsatser i idrottspsykologi. 

Fredrik (idrottspsykologisk rådgivare) har arbetat med prestationspsykologi inom idrotten och näringslivet sedan 2007.

Inom näringslivet arbetar han med företag, arbetsgrupper, ledningsgrupper och individuella medarbetare. Han hjälper säljare, medarbetare, entreprenörer, chefer och företagsledare.

Inom idrotten arbetar han med idrottsföreningar, skolor och idrottslag. Han föreläser och arbetar individuellt med idrottare och hjälper dem utvecklas, må bättre och prestera bättre genom att arbeta med det mentala. Han arbetar med allt från unga juniorer till idrottare i den absoluta världseliten, både inom individuella idrotter och lagidrotter.

Fredrik föreläser även för idrottsföräldrar och hjälper dem att bli bättre på att stötta sina barn inom idrotten. Han arbetar med tränare och har workshops i tränare inom en rad olika idrotter, till exempel tennis, fotboll, ishockey och alpin skidåkning. Han hjälper dem utveckla sitt ledarskap. Fredrik hjälper dem att bli bättre på att ge instruktioner, arbeta med feedback och ställa frågor. Han hjälper dem skapa ett bättre motivationsklimat, att få idrottarna att lära sig mer och prestera bättre under press. Han hjälper dem även genom att arbeta med transformativt ledarskap. 

Fredrik har skrivit boken Träna tanken tillsammans med Anders Almgren och Mikael Wallsbeck. Boken handlar om mental träning och mer specifikt visualisering (mentala föreställningar). Han har även skrivit forskningsartiklar och bokkapitel inom idrottspsykologi.