Individanpassat mentalt träningsprogram

Individanpassat mentalt träningsprogram

Praktiskt upplägg

Programmet är fem veckor långt och består av coachande samtal på vårt kontor och via telefon. Det unika med programmet är att du utöver coachingen får individanpassade ljudfiler med mentala föreställningsövningar som du dagligen lyssnar på, där du tränar på dina utmaningar. Kombinationen med ljudövningar och fysiska möten ökar möjligheten till en önskvärd beteendeförändring på kort tid. 

Person mid pole vault

Baserat på egen och internationell forskning har Imagine that AB utvecklat ett unikt individanpassat mentalt träningsprogram inriktat både mot näringslivet och idrotten. Programmet innebär att du dagligen övar med skräddarsydda mentala föreställningsövningar för att utveckla dina inre resurser.  

Utmärkande för programmet

 • Du jobbar med ett verktyg som idrottare världen över använder för att optimera sin prestation.
 • Mentala träningsprogrammet är skräddarsytt för just dig
 • Programmet är tidseffektivt (endast cirka 10 minuter per dag).
 • Våra program bygger på internationell forskning, egen forskning samt eget tillämpat arbete med visualisering.
 • Du lär dig använda visualisering på ett bättre sätt och får därmed med dig ett oerhört värdefullt verktyg som du har användning av inom flera olika områden.
 • Individuell coaching
 • De mentala övningar spelas in av professionella skådespelare
 • Du har kvar alla mentala övningar efter samarbetet 
 • Du jobbar med Sveriges mest kunniga inom området
A man looking above the clouds
A man lifting weights

Exempel på upplevda effekter

 • Förbättrade prestationer: Du tränar dig i att hantera situationer på ett mer önskvärt sätt 
 • Fokus/koncentration: Du kan förbättra och öka din förmåga att hantera ditt fokus 
 • Stresshantering: Du lär dig en teknik för att hantera stressen och kraven på och utanför arbetsplatsen/idrotten.
 • Kunna ta emot kritik: Förbättra dina reaktioner och ditt agerande när du får kritik.
 • Ökad motivation: Öka din motivation till att kämpa och klara av utmanande arbetsuppgifter
 • Ökat självförtroende och självkänsla: Ökad tro på dig själv i mötessituationer, presentationer, löneförhandlingar, eller andra situationer. Du agerar på det sätt du vill agera i situationer som är viktiga för dig.
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Bättre på att säga nej/säga ifrån

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar