Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning beträffande hanteringen av personuppgifter inom den Europeiska Unionen; General Data Protection Regulation (GDPR), även kallat Dataskyddsförordningen. Denna syftar till att skapa ökad kontroll över hur personuppgifter behandlas, det vill säga alla uppgifter som kan kopplas till en enskild individ. Nedan följer information om hur du som kund hos Imagine that AB berörs av hanteringen av dina personuppgifter.

I denna dataskyddspolicy får du information om vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka syften vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad vi på Imagine that AB gör för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och hur länge dina personuppgifter sparas.

Denna dataskyddspolicy gäller när du köper våra tjänster, besöker vår hemsida (www.imaginethat.se), beställer något av oss eller ingår ett avtal med oss.

Personuppgifter

Personuppgifter är all data som ger information om dig och med vilka du är direkt eller indirekt identifierbar.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menar vi: samla in, spela in, organisera, lagra, uppdatera samt, tillhandahålla genom vidarebefordran, spridning eller annan form av tillgängliggörande.

Behandling av personuppgifter omfattar även radering av personuppgifter.

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

  • så att vi kan kontakta dig under beställningsprocessen
  • vid förberedning av anbud och kontrakt
  • för att kunna ge dig information om innehållet i våra tjänster och om dessa tjänster förändras
  • för att kunna tillhandahålla aktuella beställda uppdrag och tjänster till dig som kund
  • för att skicka nyhetsbrev om du har tillåtit detta,
  • för allmänna eller riktade erbjudanden,
  • för att skriva recensioner.

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter, förbättra våra tjänster, hantera klagomål och förhindra bedrägerier. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi utfärdar inte profiler av dig och gör inte automatiska beslut som kan få betydande konsekvenser för dig.

Typ av personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar för att utföra syftet;

– För- och efternamn
– Adressuppgifter
– Telefonnummer
– E-postadress
– Födelsedatum

Dina rättigheter

Om du vill veta vilka personuppgifter kopplade till dig vi behandlar, eller om du vill att dina personuppgifter raderas, skickar du ett mail till kontakt@imaginethat.se med begäran om att visa och/eller radera dina uppgifter. Om begäran avser radering av personuppgifter kan detta dröja eftersom vi har rätt att behålla personuppgifter om detta krävs för att uppfylla ett specifikt ändamål. Mer information samt svar på begäran skickas inom senast fyra veckor från det att din förfrågan/begäran inkommit.

Är dina personuppgifter felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta för de ändamål för vilka de har behandlats eller på annat sätt strider mot GDPR eller annan lagstiftning, har du rätt till rättelse av dina personuppgifter. Korrigering innebär förbättring, tillägg, borttagning eller skydd av dina personuppgifter. Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, rätt att återkalla tillstånd du har gett och rätt till dataöverförbarhet. Skicka din förfrågan till kontakt@imaginethat.se. Du kommer att få svar på begäran inom senast fyra veckor.

Säkerhet

Personuppgifter är personliga och måste förbli personliga. Vi tycker att det är lika viktigt som du att dina personuppgifter varken behandlas felaktigt eller olagligt. Därför tillämpar vi relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkert behandla dina personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter använder vi säkerhetsprogram som virusskanner och brandvägg, lösenord för elektroniska system, säker internetuppkoppling och säkerhetskopiering,

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för genomförandet av syftet.

Rätten att lämna klagomål

Som kund har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Samtycke till behandling av personuppgift

För att vi ska kunna behandla dina uppgifter behöver du som kund aktivt samtycka till detta. Detta sker vid det första mötet hos oss. Du har sedan alltid rätt att ta tillbaka detta samtycke utan att det påverkar lagligheten av det arbete som har skett fram till och med den tidpunkten. Om du väljer att inte samtycka kommer vi inte att utföra det arbete som är planerat.