Utbildningar

Utbildningar

Tjänster

Vi genomför kontinuerligt utbildningar gentemot ledare, aktiva och föräldrar. Nedan följer beskrivningar av några utbildningar. Utöver dessa skräddarsyr vi utbildningar inom idrott och näringsliv. 

 • Motivationsklimat
 • Trygg idrott
 • Handledning tränare/ledare
 • Idrottsföräldrar 
 • Hantera och förebygga idrottsskador 

Motivationsklimat

Syfte med utbildningen

Syftet är att stärka motivationsklimatet i föreningen. Att aktiva, tränare och föräldrar ska må bra och fungera bra ihop. Detta genom att stärka ledarna i deras roll. 

 

Målgrupp

Tränare, föräldrar, aktiva och eller kansli. 

Praktiskt upplägg

Vi kommer till er och genomför fyra träffar under cirka sex månader. Varje träff två timmar. Mellan träffarna är det reflektion och utmaningar att arbeta med. 

Innehåll

Träff 1. Skapa riktning. Vart ska vi?

-Resultatmål?

-Processmål?

-Vad är viktigast, att vinna eller att vi har roligt?

Förutsättningar och omgivning

Vilka förutsättningar har vi för att nå vår riktning?

Vilka i omgivningen påverkar?

Träff 2.

Vad ska vi fokusera på?

-Välja vart vi riktar fokus, ofta väljer vi för mycket och vill göra för mycket som vi inte har resurser till. 

Hur ökar vi motivationen till att jobba mot riktningen? 

-Hur använder vi feedback?

-Vad för feedback ska vi använda? 

-Vilka strukturer är fördelaktiga för att skapa rätt motivationsklimat? 

Uppföljning?

-Hur följer vi upp att vi arbetar med rätt saker?

-Hur ofta ska vi vi följa upp?

-Med vilka följer vi upp? 

Träff 3

På denna träff följer vi upp det tränarna har testat på. Att genomföra en förändring. Vi delar erfarenheter och djupdyker i praktiska utmaningar med att arbeta med motivationsklimatet.

Träff 4

På denna träff följer vi upp det tränarna har testat på. Att genomföra en förändring. Vi delar erfarenheter och djupdyker i praktiska utmaningar med att arbeta med motivationsklimatet.

A man swimming in the pool

Trygg idrott

Det är viktigt att idrotten känns trygg. Vi hjälper föreningar och klubbar att utforma rutiner och handlingsplaner. Vi hjälper sen till att stötta med utbildning, så att föreningar kan hantera dessa utmaningar så bra som möjligt.

Exempel på områden är:

 • Mobbing
 • Sociala medier
 • Sexuella övergrepp
 • Alkohol och droger
 • Våld
 • Olycka dödsfall
 • Orosanmälan
 • Tystnadsplikt
 • Hantera barn och ungdomar med speciella behov (t.ex., Asperger, ADHD, ADD)
Coach wearing a black shirt

Handledning med tränare/ledare

Syftet med utbildningen?

Syftet med utbildningen är att stärka ledare i sitt arbete med att skapa ett gott motivationsklimat och hantera utmaningar som att bibehålla idrottare i föreningen och att idrottare med speciella behov (tex, ADHD).

Praktiskt upplägg

 • Fyra tillfällen.
 • Två timmar per träff.

Unik handledning

Ledarna får med sig nya verktyg, de inspireras av varandra och de får ta del av nya perspektiv. I handledningen fördjupar och konkretiserar även ledarna tillsammans med oss hur de kan jobba vidare med utmaningarna de har.

Exempel på frågeställningar i handledningen kan vara:

Hur ska jag stötta Stefan som alltid är så nervös inför tävlingar?”

– Hur kan jag hjälpa Sofia som inte längre känner samma motivation att träna?

-Moldau är rädd för att genomföra den nya tekniken, hur kan jag stötta honom?

 • Hur kan jag motivera mina aktiva?
 • Hur kan vi bli bättre på att hantera motgångar?
 • Hur kan vi hantera föräldrar?
Person skying sideways
Three person discussion

Idrottsföräldrar

Det finns väldigt många underbara idrottsföräldrar! Det är dock en utmanade roll och ibland behövs vissa saker tydliggöras och föräldrars agerande förändras. Vi hjälper föreningar och klubbar med att utbilda föräldrar.

Exempel på innehåll i utbildningen:

 • Hur bidrar jag som förälder till ett bra motivationsklimat?
 • Hur kan jag på bästa sätt stötta mitt barn i idrotten?
 • Hur kan jag stötta och hjälpa tränarna och ledarna på bästa sätt?
A person on a bike

Hantera och förebygga idrottsskador

Det är tyvärr vanligt med både mindre och större skador inom idrotten. De allra flesta idrottare har någon gång under sin karriär varit skadade.

Att vara skadad kan innebära stora utmaningar:

 • Vad ska jag göra med min tid nu?
 • Kommer jag komma tillbaka till min idrott?
 • Hur ska jag orka genomföra min rehabilitering på ett bra sätt?
 • Är min karriär över nu?
 • Vad ska jag göra av min rastlöshet över att jag inte kan träna?
 • Jag är rädd för att bli skadad igen! Vad ska jag göra?

I föreningen är det möjligt att arbeta proaktivt med att förhindra skador:

 • Hjälpa idrottare och ledare med att tidigare identifiera riskfaktorer
 • Lära idrottare identifiera vad som stressar dem och hur det påverkar deras dem
 • Ökad förståelse för hur livshändelser utanför idrotten påverkar idrottandet

Vi genomför både enskilda workshops och längre utbildningar om idrottsskadornas psykologi.

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar