Coaching näringsliv

Coaching näringsliv

Tjänster

Praktiskt upplägg

Samarbetet innebär samtal och/eller observationer antingen på vårt kontor i centrala Stockholm, via Facetime, Skype, telefon eller direkt ute på företaget. Utöver samtalen får du som klient uppgifter att arbeta vidare med. Fokus under hela processen ligger på att skapa en önskvärd beteendeförändring.

Vetenskaplig grund

De arbetsmetoder vi använder oss av i vårt arbete är de metoder som man idag anser som vetenskapligt utprövade och utvärderade.

Boka tid

Läs mer om våra priser och boka tid här

Säljare

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt säljare med:

 • Hantera krav
 • Öka självförtroendet
 • Arbeta med processmål för att nå resultatmål
 • Fokusera på uppgiften och inte stirra sig blind på resultatet
 • Målsättningsarbete
 • Aktiv återhämtning
 • Struktur i arbetsvardagen
 • Göra det ”tråkiga” för att kunna öka försäljningen
 • Mentala förberedelser
 • Analys och reflektion av prestation
A man in formal suit

Chefer och ledare

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt chefer och ledare inom näringslivet med:

 • Stresshantering
 • Medarbetares motivation
 • Hantera krav och förväntningar
 • Strukturer och ramar för feedback
 • Värdegrundsarbete
 • Balans arbete/fritid
 • Analys och reflektion av prestation 
Two woman having a conversation
People working on a laptop

Medarbetare

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt medarbetare med:

 • Stresshantering
 • Hantera krav
 • Ge och ta feedback
 • Arbetsmotivation
 • Våga säga nej och säga ifrån
 • Rutiner för reflektion

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar