Träna tanken - i näringslivet

Träna tanken – i näringslivet

Träna tanken

En guide i att skapa individanpassade föreställningsövningar

A woman working in a laptop

De flesta elitidrottarna använder mentala föreställningar för att prestera bättre, till exempel Andy Murray, Jessica Ennis-Hill och Wayne Rooney.

Mentala föreställningar är en teknik som med fördel kan användas inom näringslivet, vare sig du till exempel är säljare, chef eller revisor. Du kan använda dig av mentala föreställningar för att till exempel öka ditt självförtroende, bli bättre på att ge presentationer, säga nej och hantera stress.

Det som ofta blir en felaktig ingång till arbetet med mentala föreställningar är generalisering. En föreställning kan betyda olika saker för olika individer och därmed påverka individer på olika sätt.

Genom att individanpassa föreställningar, ökar effekten. Du kan till exempel använda de ord som du tycker om, beskriva mötesrummet ni ska vara i, namnge dina kollegor och använda de känslor du vill uppleva när du presterar.

I vår guide beskriver vi utförligt hur du redan idag kan börja arbeta med att skriva dina egna föreställningsövningar. Anpassade till dig av dig. Mer konkret innehåller guiden:

Du kan beställa guiden idag genom att skicka ett mail till kontakt@imaginethat.se

Kostnaden är 59 kr inklusive moms (frakt/porto tillkommer). Vid beställning av fler än tio stycken exemplar är kostnaden 49 kr per exemplar inklusive moms.

Imagine that Träna tanken i näringslivet banner

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar