Träna tanken - Boken

Träna tanken – Boken
Träana tanken cover

En bok om mentala föreställningar i idrotten

Vi har skrivit en bok om mental träning och mer specifikt visualisering (mentala föreställningar). Boken heter Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten.

Beställ Träna tanken idag och lär dig mer om hur du kan använda dig av visualisering för att utvecklas och prestera bättre (Klicka här för att gå in och beställa Träna tanken).

Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten. (2012). Weibull, F., Wallsbeck, M., & Almgren, A. SISU Idrottsböcker: Stockholm.

Vår beskrivning av boken

Träna tanken är en bok om mental träning och riktar sig mot idrottare. I boken beskrivs vad mentala föreställningar är och hur man som idrottare kan använda sig av det för att utvecklas och prestera bättre. 

Att förbättra självförtroendet, hitta koncentrationen och lära sig att hantera nervositet, är exempel på vad mentala föreställningar används till inom idrotten. Det handlar om att utmana de mentala trösklar som hindrar dig från att prestera ditt bästa vid varje tillfälle.

I boken kan du del av en mängd olika praktiska tips, exempel och övningar för ännu bättre förstå hur du själv kan arbeta med mentala föreställningar. Syftet med övningarna är dels att ge en bild av hur mentala föreställningar kan tillämpas, dels ge att dig inspiration till att sätta ihop egna övningar. En cd med nio övningar ingår.

Boken lämpar sig även väl att läsa och använda för andra som kanske inte idrottar eller tävlar. Det går att applicera det man lär sig på andra områden också, som till exempel hur man kan använda visualisering för att öka sitt självförtroende kopplat till arbetet, förbereda sig för ett möte eller bli bättre på att delegera.

Boken innehåller följande kapitel

Boken i media

Här följer exempel på media som har uppmärksammat boken (klicka på texten för att läsa mer):