Idrottspsykologisk rådgivning

Idrottspsykologisk rådgivning

TJÄNSTER

Idrottspsykologisk rådgivning för elitidrottare, motionärer, barn, föräldrar, och tränare.  Vi arbetar med idrottare (med eller utan funktionsnedsättning) från alla idrotter. 

Praktiskt upplägg

Samarbetet innebär samtal och/eller observationer antingen på vår mottagning inne centralt i Stockholm, via Facetime, Skype, telefon eller direkt ute på banan, arenan eller idrottshallen. Utöver samtalen får du som klient uppgifter att arbeta vidare med. Fokus under hela processen ligger på att skapa en önskvärd beteendeförändring.

Snabb återkoppling

Vi vet att du vill ha en tid så snart som möjligt. Vår målsättning som idrottspsykologiska rådgivare är att du som ska ha en väntetid på högst en vecka innan den första sessionen.

Vetenskaplig grund

De arbetsmetoder som vi använder oss av i vårt arbete som idrottspsykologiska rådgivare är de metoder som man idag anser som vetenskapligt utprövade och utvärderade.

Boka tid

Boka tid direkt för idrottspsykologisk rådgivning och se våra priser här. Betalning sker via faktura.  

A man swimming in the pool
Person taking a selfie

Aktiv idrottare?

I vårt arbete som idrottspsykologiska rådgivare har vi erfarenhet från en mängd idrotter och idrottare på olika nivåer. Alltifrån motionärer till elitidrottare som satsar mot VM, OS och att bli bäst i världen.

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt idrottare med är:

 • Jag är jättebra på träning men underpresterar på tävling. Vad kan jag göra för att prestera lika bra på tävlingar?
 • Hur kan jag hantera min prestationsångest?
 • Hur kan jag bli bättre på att prestera bra i viktiga lägen?
 • Hur ska jag hantera min omgivning som jag tycker sätter för mycket press på mig?
 • Jag tycker inte det är roligt med idrott längre.
 • Hur kan jag hantera min frustration bättre?
 • Nervositeten påverkar mig negativt och gör att jag inte kan fokusera och genomföra tävlingarna på det sätt jag önskar.
 • Hur kan jag förbättra mina rutiner? 
 • Jag är skadad och mår allmänt dåligt. Vad kan jag göra?
 
Coach and a children's sports team

Barn eller ungdom?

Vi har som idrottspsykologiska rådgivare erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar hantera psykologiska utmaningar.

Vi har mer fokus på praktiska exempel och övningar och i vissa fall är det bra om föräldrarna är med i samtalen. Ibland har vi även samtal tillsammans med tränarna.

Vår erfarenhet är att idrottspsykologiskt stöd kan inledas i tidig ålder. Det viktiga är att det görs på rätt sätt som motiverar och känns bra för idrottaren. Ibland träffar vi föräldrar först innan den aktiva för att säkerställa ett bra upplägg. 

Exempel på frågeställningar:

 • Hur kan jag hantera mina negativa tankar? 
 • Hur kan jag hantera min frustration bättre?
 • Hur kan jag hantera min nervositet bättre?
 • Hur kan jag förbättra min självkänsla?
 • Hur kan jag hantera min prestationsångest?
 • Hur kan jag höja mitt självförtroende?
 • Vad gör jag om jag inte tycker att det är roligt med idrott längre?
A white line in a field

Förälder?

Idrottsföräldrar är fantastisk viktiga och ovärderliga för idrotten! Vi hjälper gärna dig som förälder med hur du kan hantera dig själv och ditt barn som idrottar.

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt idrottsföräldrar med är:

 • Hur kan jag på bästa sätt stötta mitt barn?
 • Hur mycket kan jag som förälder lägga mig i verksamheten?
 • Hur kan jag stötta tränaren på bästa sätt?
 • Mitt barn trivs inte i miljön, vad kan vi göra? 
A person standing on a running track
Sports audience cheering

Tränare eller ledare?

I vårt arbete som idrottspsykologiska rådgivare har vi hjälpt flertalet tränare både genom individuella samtal eller i grupp (se handledning under utbildning).

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt tränare med är:

 • Hur kan jag hantera relationerna utanför mitt tränarskap (barn, partner, släkt och vänner)?
 • Hur kan jag förändra attityden och inställningen hos mina aktiva?
 • Hur kan jag hjälpa aktiva att hitta sin inre drivkraft och hantera sin frustration?
 • Hur kan jag hantera min egen frustration?
 • Hur kan jag få in mental träning på ett bra sätt under vanliga träningar?
 • Hur kan jag göra för att sända ut rätt signaler till gruppen?
 • Hur kan jag förbättra och effektivisera min feedback?

Intressant?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med idrottspsykologisk rådgivning!

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar