Grupprocesser

Grupprocesser

Tjänster

Vi hjälper lag, föreningar och företag att nå uppsatta mål och skapa ett utvecklande gruppklimat. Vi arbetar med samtal, workshops och övningar med fokus på att individerna i gruppen ska bli bättre på att hjälpa varandra att prestera bra.

I denna process arbetar vi nära VD, chef, tränare eller aktuell ledare för att effektivisera och optimera uppdraget.

Exempel på vad vi har hjälpt grupper med:

  • Värdegrundsarbete
  • Gemensamma förhållningsregler
  • Målbilder
  • Motivationsklimat
  • Kommunikation
  • Feedback
  • Ge och ta kritik
People working on a laptop

Komma i kontakt

Vi svarar oftast inom 24 timmar