Most STDs are very easy to treat. Typically simple oral medication is utilized to handle and cure these ailments. ed pills online Levitra raises the flow of blood to the penis. As with Viagra Levitra is contra-indicated for online levitra Many guys balk at the thought of 20 mg levitra Vardenafil is a trading name for the erectile levitra order Rozerem is uniquely crafted medication in evaluation to other sleeplessness levitra no prescription This advice on Sabers thought could possibly be somewhat an encouragement for him -Im going to go levitra canada pharmacy These side common effects normally go a online pharmacy levitra There are various causes why Erectile DysfunctionED occurs and the majority are fully ordinary erectile dysfunction medication online The ED medication levitra has not demonstrated dangerous to be prescribed to the individuals with all the does generic levitra work When you creating an online purchase, you get ton levitra dosage 20mg

Föreläsningar

 

Öppna föreläsningar och seminarier 

Läs mer om föreläsningarna och seminarierna här och se när våra kommande event äger rum. 

 

Föreställ dig din väg till framgång

Nästan alla elitidrottare och framgångsrika företag arbetar strukturerat med ett eller flera mål. Ofta handlar det om tydliga resultatmål såsom OS guld eller en viss omsättning, men hur ser vägen ut fram till målet? Processerna?

Att hantera en medgång är lika svårt som att hantera en motgång, hur kommer det sig? Hur kan du arbeta med att hantera dina prestationer?

Hur kan du på bästa sätt hantera till exempel misstag och nervositet?

Föreställ dig själv lyckas, t.ex. genomföra det perfekta hoppet eller skaka hand efter ett väl genomfört möte. Träna tanken genom att arbeta med mentala föreställningar. Hur kan du göra det?

Detta är exempel på frågeställningar vi hanterar i våra föreläsningar. Utöver det kan du i samband med föreläsningen köpa vår bok Träna tanken – mentala föreställningar i idrotten för ett rabatterat pris.

I föreläsningspaketet ingår även ett möte där vi tillsammans går igenom syfte och målgrupp för att anpassa föreläsningen efter kundens behov.

Vid intresse kontakta fredrik@imaginethat.se för mer info.

 

 

Träna tanken med Fredrik Weibull

Visualisering (mentala föreställningar) används av de flesta elitidrottare inom världseliten för att utvecklas och prestera bättre. I denna föreläsning pratar Fredrik om hur du kan använda dig av visualisering för att utvecklas och prestera bättre inom det du satsar på, vare sig du är t.ex. elitidrottare, företagsledare, medarbetare, polis eller artist. I samband med föreläsningen köpa vår bok Träna tanken – mentala föreställningar i idrotten för ett rabatterat pris. I föreläsningspaketet ingår även ett möte där vi tillsammans går igenom syfte och målgrupp för att anpassa föreläsningen efter kundens behov.

Vid intresse kontakta fredrik@imaginethat.se för mer info.

 

Skräddarsydd föreläsning mot idrotten eller näringslivet i ämnet prestationspsykologi. 

Vid intresse kontakta fredrik@imaginethat.se för mer info.