Generell information:

Träningen med övningarna sker 10-12 minuter varje dag.

Övningar skickas ut via mail i anpassat format.

Praktiskt upplägg:

Steg 1. Intervjuer och första övningen skickas ut

 1. Intervju ett genomförs (1.5 h) ett konkretiseras målen/målet för
  programmet.
 2. Intervju två genomförs (1.5 h) samlas information in om målen/målet som
  ligger till grund för programmet. Tillsammans utformas en enkät som mäter
  målen. En första mätning med enkäten genomförs.
 3. En visualiseringsövning för att förbättra visualiseringsförmågan och för
  att kunden ska vänja sig vid arbetssättet.

Steg 2. Målanpassade övningar skickas ut och utvärdering sker.

 1. Tre visualiseringsövningar för att förbättra de områden som kunden har valt
  att arbeta med.
 2. En andra mätning med enkäten genomförs och vi utvärderar arbetet
  tillsammans med kunden.