Generell information:

Träningen med övningarna sker 10-12 minuter varje dag.

Övningar skickas ut via mail i anpassat format.

 

Praktiskt upplägg:

Steg 1. Intervjuer och första övningen skickas ut

 1. Intervju ett genomförs (1.5 h) ett konkretiseras målen/målet för
  programmet.
 2. Intervju två genomförs (1.5 h) samlas information in om målen/målet som
  ligger till grund för programmet. Tillsammans utformas en enkät som mäter
  målen. En första mätning med enkäten genomförs.
 3. En föreställningsövning för att förbättra föreställningsförmågan och för
  att kunden ska vänja sig vid arbetssättet.

Steg 2. Individanpassade övningar skickas ut.

 1. Tre föreställningsövningar för att förbättra de områden som kunden har valt
  att arbeta med.

Steg 3. Specifika tekniker och utvärdering

 1. En övning skickas ut som efter kundens önskemål blir ännu mer individanpassad och då trigger, musik eller andra specifika tekniker inkluderas i övningen för att maximera effekten.
 2. Ett två veckors långt utvärderingsupplägg där kunden bland annat lär sig skriva egna övningar och lär sig använda mentala föreställningar inom andra områden.