Visualiseringsprogrammet har hjälpt mig att bättre fokusera på rätt saker, behålla ett inre lugn och hantera problemsituationer. Det var spännande och överraskande att få så bra personligt anpassade övningar. Att dem lyckades hitta kärnproblematiken som jag behövde arbeta med efter bara tre timmars intervju är också en nyckelfaktor till varför visualiseringsprogrammet fungerade så bra för mig. Vissa övningar lyssnar jag fortfarande på efter avslutat program för att peppa mig själv och hantera nya uppkomna situationer. Kan verkligen rekommendera programmet för alla som vill arbeta vidare med personlig utveckling och lyfta fram det bästa i sig själva

 

Genom ett individuellt anpassat visualiseringsträningsprogram kunde jag skärpa min koncentrationsförmåga och lättare komma in i den s.k. ’zonen’ – det där tillståndet då man utför rörelser utan att de kräver någon tanke. Möjligheten att inom några sekunder kunna kliva in och ur detta tillstånd hjälpte mig att förbättra mina tävlingsresultat hela vägen fram till och under VM i Berlin

 

Baserat på egen och internationell forskning har Imagine that har utvecklat ett unikt individanpassat mentalt träningsprogram inriktat både mot näringslivet och idrotten.Programmet innebär att du dagligen övar på mer eller mindre skräddarsydda visualiseringsövningar. I dessa övningar jobbar du med mentala föreställningar för att utveckla dina inre resurser.  

Utmärkande för programmen:

 • Du jobbar med ett verktyg som idrottare världen över använder för att optimera sin prestation.
 • Mentala träningsprogrammet är skräddarsytt för just dig
 • Programmen är tidseffektiva (endast cirka 10 minuter per dag).
 • Våra program bygger på internationell forskning, egen forskning samt eget tillämpat arbete med visualisering.
 • Du lär dig använda visualisering på ett bättre sätt och får därmed med dig ett oerhört värdefullt verktyg som du har användning av inom flera olika områden.
 • Individuell coaching
 • De mentala övningar spelas in av professionella skådespelare
 • Du har kvar alla mentala övningar efter samarbetet 
 • Du jobbar med Sveriges mest kunniga inom området.

 

Exempel på upplevda effekter:

 • Förbättrade prestationer: Du tränar dig i att hantera situationer på ett mer önskvärt sätt 
 • Fokus/koncentration: Du kan förbättra och öka din förmåga att hantera ditt fokus 
 • Stresshantering: Du lär dig en teknik för att hantera stressen och kraven på och utanför arbetsplatsen/idrotten.
 • Kunna ta emot kritik: Förbättra dina reaktioner och ditt agerande när du får kritik.
 • Ökad motivation: Öka din motivation till att kämpa och klara av utmanande arbetsuppgifter
 • Ökat självförtroende och självkänsla: Ökad tro på dig själv i mötessituationer, presentationer, löneförhandlingar, eller andra situationer. Du agerar på det sätt du vill agera i situationer som är viktiga för dig.
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Bättre på att säga nej/säga ifrån

Läs mer om programmet här!

Intressant?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!