Individanpassat mentalt träningsprogram

Baserat på egen och internationell forskning har Imagine that har utvecklat ett unikt individanpassat mentalt träningsprogram inriktat både mot näringslivet och idrotten.

Läs mer i detalj om hur programmet genomförs här.

Programmet innebär att du dagligen övar på mer eller mindre skräddarsydda visualiseringsövningar. I dessa övningar jobbar du med mentala föreställningar för att utveckla dina inre resurser. Programmen är baserade på forskning och praktiskt kunskap om mentala föreställningar för optimal utveckling.

Utmärkande för programmen:

 • Du jobbar med ett verktyg som idrottare världen över använder för att optimera sin prestation.
 • Programmen är tidseffektiva (endast 12 minuter per dag).
 • Våra program bygger på internationell forskning, egen forskning samt eget tillämpat arbete med visualisering.
 • Du lär dig använda visualisering på ett bättre sätt och får därmed med dig ett oerhört värdefullt verktyg som du har användning av inom flera olika områden.
 • Du har kvar alla övningar efter samarbetet och kan jobba med dessa även senare. Detta gör programmet kostnadseffektivt.
 • Du jobbar med Sveriges mest kunniga inom området.

Exempel på upplevda effekter av våra program :

 • Förbättrade prestationer: Du hittar det tillstånd du presterar som bäst i.
 • Förbättrat fokus/koncentration: Du kan förbättra din koncentration under kritiskt viktiga situationer.
 • Förbättrad Stresshantering: Du lär dig en teknik för att hantera stressen och kraven på och utanför arbetsplatsen.
 • Kunna ta emot kritik: Förbättra dina reaktioner och ditt agerande när du får kritik.
 • Ökad motivation: Öka din motivation till att kämpa och klara av utmanande arbetsuppgifter.
 • Reglera anspänning: Du lär dig hitta din optimala anspänningsnivå som du presterar som bäst i, t.ex. sänka anspänningen inför ett viktigt kundmöte.
 • Ökat självförtroende och självkänsla: Ökad tro på dig själv i mötessituationer, presentationer, löneförhandlingar, eller andra situationer. Du agerar på det sätt du vill agera i situationer som är viktiga för dig.
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Bättre på att säga nej/säga ifrån

 

Ett fiktivt exempel på en individanpassad föreställningsövning:

Föreställ dig att du precis har varit på ett möte om projektet med SL, du sätter dig nu ned vid ditt gröna skrivbord. Du har fullt upp med jobb. Plötsligt kommer din kollega Johan till dig. Han har på sig sina blåa tröja och använder du känner lukten av hans speciella parfym och han är orakad. Johan ber om hjälp med en arbetsuppgift. Instinktivt känner du att du vill svara ”ja det är klart jag kan hjälpa till” men när du tänker till inser du att det är en arbetsuppgift som din Johan klarar av själv. Du känner dig frustrerad över att Johan ber om hjälp med en sak som han egentligen borde fixa själv. Du känner att det inte finns någon anledning för dig att göra arbetsuppgiften. Du har fullt upp och Johan klarar av att genomföra arbetsuppgiften själv, han har ju tidigare haft mycket mer att göra på sina tidigare arbeten. Upplev hur du berättar detta på ett tydligt och professionellt sätt. Du känner dig väldigt stark under samtalet. Du ser hur Johan vrider lite på sig och kliar sig i skägget, som han alltid gör när han är osäker. Han säger med sin basröst att han förstår vad du säger, rättar till sina glasögon och lämnar ditt kontor, utan att stänga dörren. Du går fram och stänger dörren efter honom. På vägen tillbaka till din kontorsstol känner du dig väldigt nöjd med hur du hanterade situationen. Det var rätt beslut och du njuter av den känslan.