Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten

Vi har skrivit en bok om mental träning och mer specifikt visualisering (mentala föreställningar). Boken heter Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten.

Här följer exempel på media som har uppmärksammat boken (klicka på texten för att läsa mer):

Fitness Magazine

Tidningen Bangolf

Träna tanken i Marta Fotbollsmagasin 

Vår beskrivning av boken

Boken Träna tanken är en bok om mental träning och riktar sig mot idrottare. Den lämpar sig även väl att läsa och använda för andra som kanske inte idrottar eller tävlar. Det går att applicera det man lär sig på andra områden också, som till exempel hur man kan använda visualisering för att öka sitt självförtroende kopplat till arbetet, förbereda sig för ett möte eller bli bättre på att delegera.

 


Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten. (2012). Weibull, F., Wallsbeck, M., & Almgren, A. SISU Idrottsböcker: Stockholm.

Träna tanken innehåller följande kapitel:

– Inledning

– Vad är mentala föreställningar?

– Teorier om mentala föreställningar

– Mentala föreställningsupplevelser

– Effekt er av mentala föreställningar

– Mätning av mentala föreställningar

– En modell för genomförandet av ett framgångsrikt mentalt föreställningsprogram

– Praktiska tips

– Tränarens roll i arbetet med mentala föreställningar

– Mentala föreställningsövningar

Med boken följer också en CD skiva med visualiseringsövningar.

Beställ Träna tanken idag och lär dig mer om hur du kan använda dig av visualisering för att utvecklas och prestera bättre (Klicka här för att gå in och beställa den).