Det är viktigt att idrotten känns trygg. I samarbete med Besanna hjälper vi föreningar och klubbar att utforma rutiner och handlingsplaner. Vi hjälper sen till att stötta med utbildning, så att föreningar kan hantera dessa utmaningar så bra som möjligt.

 

Exempel på områden är:

  • Mobbing
  • Sociala medier
  • Sexuella övergrepp
  • Alkohol och droger
  • Våld
  • Olycka dödsfall
  • Orosanmälan
  • Tystnadsplikt
  • Hantera barn och ungdomar med speciella behov (t.ex., Asperger, ADHD, ADD)

 

Intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer!