Att vara tränare är minst sagt en utmanade uppgift.

Vi hjälper tränare genom utbildning. Exempel på andra saker vi kan hjälpa till med är att stötta i processen att ta ansvar och vara självständig, och förmågan till självreflektion.

Exempel på frågeställningar vi har hjälpt tränare med är:

  • Hur kan jag hantera relationerna utanför mitt tränarskap (barn, partner, släkt och vänner)?
  • Hur kan jag förändra attityden och inställningen hos mina aktiva?
  • Hur kan jag hjälpa aktiva att hitta sin inre drivkraft och hantera sin frustration?
  • Hur kan jag hantera min egen frustration?
  • Hur kan jag göra för att sända ut rätt signaler till gruppen?
  • Hur kan jag förbättra och effektivisera min feedback?

Boka tid hos oss här.