Träna tanken inom näringslivet

– En guide i att skapa individanpassade föreställningsövningar

Träna tanken näringslivet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta elitidrottarna använder mentala föreställningar för att prestera bättre, till exempel Andy Murray, Jessica Ennis-Hill och Wayne Rooney.

Mentala föreställningar är en teknik som med fördel kan användas inom näringslivet, vare sig du till exempel är säljare, chef eller revisor. Du kan använda dig av mentala föreställningar för att till exempel öka ditt självförtroende, bli bättre på att ge presentationer, säga nej och hantera stress.

Det som ofta blir en felaktig ingång till arbetet med mentala föreställningar är generalisering. En föreställning kan betyda olika saker för olika individer och därmed påverka individer på olika sätt.

Genom att individanpassa föreställningar, ökar effekten. Du kan till exempel använda de ord som du tycker om, beskriva mötesrummet ni ska vara i, namnge dina kollegor och använda de känslor du vill uppleva när du presterar.

I vår guide beskriver vi utförligt hur du redan idag kan börja arbeta med att skriva dina egna föreställningsövningar. Anpassade till dig av dig. Mer konkret innehåller guiden:

–  Introduktion om mentala föreställningar

–  Förklaring till varför det är bra att individanpassa metoden

–  En modell i fyra steg att utgå från när du skriver din egen övning

–  Praktiska exempel från näringslivet.

–  Konkreta praktiska tips

Du kan beställa guiden idag genom att skicka ett mail till mikael@imaginethat.se

Kostnaden är 59 kr inklusive moms (frakt/porto tillkommer). Vid beställning av fler än tio styck

en exemplar är kostnaden 49 kr per exemplar inklusive moms.Träna tanken i näringslivet