Om klienten lider av mer komplexa psykologiska tillstånd såsom ätstörning, depression, självskadebeteenden och eller suicidala tankar kan vi genomföra terapeutisk behandling utifrån kognitivt beteende terapi (KBT).