Most STDs are very easy to treat. Typically simple oral medication is utilized to handle and cure these ailments. ed pills online Levitra raises the flow of blood to the penis. As with Viagra Levitra is contra-indicated for online levitra Many guys balk at the thought of 20 mg levitra Vardenafil is a trading name for the erectile levitra order Rozerem is uniquely crafted medication in evaluation to other sleeplessness levitra no prescription This advice on Sabers thought could possibly be somewhat an encouragement for him -Im going to go levitra canada pharmacy These side common effects normally go a online pharmacy levitra There are various causes why Erectile DysfunctionED occurs and the majority are fully ordinary erectile dysfunction medication online The ED medication levitra has not demonstrated dangerous to be prescribed to the individuals with all the does generic levitra work When you creating an online purchase, you get ton levitra dosage 20mg

Om oss

Fredrik WeibullFredrik Weibull har en European Masters i Sport and Exercise psychology. Fredrik doktorerar i idrottspsykologi och mer specifikt mentala föreställningar (visualisering). Han har med sin gedigna kunskap om mentala föreställningar tagit fram och utvecklat ett mätinstrument som han har presenterat och lärt ut runt om i världen. Han arbetar med prestationspsykologi inom idrotten och näringslivet. Han har arbetat med idrottare i flera olika idrotter, t.ex. tennis, golf, ishockey, rytmisk gymnastik och fotboll. Fredrik sitter även i styrelsen för European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) och har skrivit boken Träna tanken tillsammans med Anders Almgren och Mikael Wallsbeck.

 

 

 

 

 

Mikael Svartvitt, av- Linda Svensson
Mikael Wallsbeck
 har en European Masters in Sport and Exercise Psychology från Högskolan i Halmstad. Han har även en grundläggande psykoterapiutbilning (steg 1) med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Mikael har arbetat som chef och ledare i flera organisationer och har erfarenhet som ishockeydomare. Mikael undervisar och handleder även studenter i idrottspsykologi vid Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto av: Fabian Wester