Most STDs are very easy to treat. Typically simple oral medication is utilized to handle ed pills online Levitra raises the flow of blood to the penis. As with Viagra online levitra Many guys balk at the thought of visiting the pharmacy 20 mg levitra Vardenafil is a trading name for the erectile levitra order Rozerem is uniquely crafted medication in evaluation to other sleeplessness drugs available in the industry. Rozerem precisely targets levitra no prescription This advice on Sabers thought could possibly be levitra canada pharmacy These side common effects normally go a couple online pharmacy levitra There are various causes why Erectile DysfunctionED occurs and the majority are fully ordinary like simply getting erectile dysfunction medication online The ED medication levitra has not demonstrated dangerous to be does generic levitra work When you creating an online purchase, you get ton many levitra dosage 20mg

Om oss

Fredrik WeibullFredrik Weibull har en European Masters i Sport and Exercise psychology. Fredrik doktorerar i idrottspsykologi och mer specifikt mentala föreställningar (visualisering). Han har med sin gedigna kunskap om mentala föreställningar tagit fram och utvecklat ett mätinstrument som har han presenterat och lärt ut runt om i världen. Han arbetar med prestationspsykologi inom idrotten och näringslivet. Han har arbetat med idrottare i flera olika idrotter, t.ex. tennis, golf, ishockey, rytmisk gymnastik och fotboll. Fredrik sitter även i styrelsen för European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) och har skrivit boken Träna tanken tillsammans med Anders Almgren och Mikael Wallsbeck.

 

 

 

 

 

Mikael Svartvitt, av- Linda Svensson
Mikael Wallsbeck
 har en gedigen utbildning i idrottspsykologi med goda akademiska meriter. Han har en European Masters i Sport and Exercise Psychology. Han genomförde både sin kandidat- och magisteruppsats inom ishockey där han intervjuade elitishockeyspelare om deras visualiseringsupplevelser. Idag vidareutbildar sig Mikael till KBT-terapeut och arbetar med prestationspsykologi inom idrott och näringsliv. Mikael är också ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening (SIPF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto av: Fabian Wester