Most STDs are very easy to treat. Typically simple oral medication is utilized to handle and cure these ailments. ed pills online Levitra raises the flow of blood to the penis. As with Viagra Levitra is contra-indicated for online levitra Many guys balk at the thought of 20 mg levitra Vardenafil is a trading name for the erectile levitra order Rozerem is uniquely crafted medication in evaluation to other sleeplessness levitra no prescription This advice on Sabers thought could possibly be somewhat an encouragement for him -Im going to go levitra canada pharmacy These side common effects normally go a online pharmacy levitra There are various causes why Erectile DysfunctionED occurs and the majority are fully ordinary erectile dysfunction medication online The ED medication levitra has not demonstrated dangerous to be prescribed to the individuals with all the does generic levitra work When you creating an online purchase, you get ton levitra dosage 20mg

Individuell rådgivning

Med en god akademisk grund hjälper vi idrottare,medarbetare och chefer att prestera och må bättre genom individuella samtal.

Exempel på områden vi har hjälpt individer med.

– Hantera negativa tankar

– Hantera misstag

– Hantera aggression

– Fokusera mer på de inre och kontrollerbara faktorerna och på så sätt stärka både motivation och          självförtroende.

– Karriärplanering, att till exempel hitta balans mellan skola och idrott eller att ta rätt nästa steg i karriären.

– Sätta upp tydliga resultat-, prestation- och processmål

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer: fredrik@imaginethat.se, mikael@imaginethat.se