Most STDs are very easy to treat. Typically simple oral medication is utilized to handle ed pills online Levitra raises the flow of blood to the penis. As with Viagra online levitra Many guys balk at the thought of visiting the pharmacy 20 mg levitra Vardenafil is a trading name for the erectile levitra order Rozerem is uniquely crafted medication in evaluation to other sleeplessness drugs available in the industry. Rozerem precisely targets levitra no prescription This advice on Sabers thought could possibly be levitra canada pharmacy These side common effects normally go a couple online pharmacy levitra There are various causes why Erectile DysfunctionED occurs and the majority are fully ordinary like simply getting erectile dysfunction medication online The ED medication levitra has not demonstrated dangerous to be does generic levitra work When you creating an online purchase, you get ton many levitra dosage 20mg

Individuell rådgivning

Med en god akademisk grund hjälper vi idrottare,medarbetare och chefer att prestera och må bättre genom individuella samtal.

Exempel på områden vi har hjälpt individer med.

– Hantera negativa tankar

– Hantera misstag

– Hantera aggression

– Fokusera mer på de inre och kontrollerbara faktorerna och på så sätt stärka både motivation och          självförtroende.

– Karriärplanering, att till exempel hitta balans mellan skola och idrott eller att ta rätt nästa steg i karriären.

– Sätta upp tydliga resultat-, prestation- och processmål

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer: fredrik@imaginethat.se, mikael@imaginethat.se