Det är tyvärr vanligt med både mindre och större skador inom idrotten. De allra flesta idrottare har någon gång under sin karriär varit skadade.

Att vara skadad kan innebära stora utmaningar:

  • Vad ska jag göra med min tid nu?
  • Kommer jag komma tillbaka till min idrott?
  • Hur ska jag orka genomföra min rehabilitering på ett bra sätt?
  • Är min karriär över nu?
  • Vad ska jag göra av min rastlöshet över att jag inte kan träna?
  • Jag är rädd för att bli skadad igen! Vad ska jag göra?

I föreningen är det möjligt att arbeta proaktivt med att förhindra skador:

  • Hjälpa idrottare och ledare med att tidigare identifiera riskfaktorer
  • Lära idrottare identifiera vad som stressar dem och hur det påverkar deras dem
  • Ökad förståelse för hur livshändelser utanför idrotten påverkar idrottandet

Vi genomför både enskilda workshops och längre utbildningar om idrottsskadornas psykologi.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!