Att vara säljare är en rejäl utmaning men också fantastiskt roligt!

Vi arbetar själva med säljprocesser och använder där många tekniker vi har lärt oss från idrotten.

Exempel på innehåll i en föreläsning:

  • Hur optimerar jag mina förutsättningar?
  • Kan jag föreställa mig framgång redan innan det har hänt?
  • Hur kan jag fortsätta prestera under tunga perioder?
  • Hur kan jag få ut så mycket som möjligt av den grupp jag arbetar med?
  • Hur kan vi stärka varandra?
  • Hur kan vi förbättra vårt målsättningsarbete?