Vi har erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar hantera psykologiska utmaningar.

Arbetet läggs upp på ett annat sätt än när vi samarbetar med vuxna. Vi har mer fokus på praktiska exempel och övningar och i vissa fall är det bra om föräldrarna är med i samtalen. Ibland har vi även samtal tillsammans med tränarna.

Vår erfarenhet är att idrottspsykologiskt stöd kan inledas i tidig ålder. Det viktiga är att det görs på rätt sätt som motiverar och känns bra för idrottaren.

Exempel på frågeställningar:

  • Vad gör jag om jag inte tycker att det är roligt med idrott längre?
  • Hur kan jag hantera min frustration bättre?
  • Hur kan jag hantera min nervositet bättre?
  • Hur kan jag förbättra min självkänsla?
  • Hur kan jag hantera min prestationsångest?
  • Hur kan jag höja mitt självförtroende?

Boka tis hos oss här.